Tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğü değerlerinin istatistiksel incelenmesi

Öz Buaraştırmada, 46 HRc sertlikteki silindir şekle sahip AISI 1040 çeliği içindörder seviyeden oluşan kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliği parametrelerinegöre Taguchi L16 deney tasarımı oluşturulmuştur. Tornalama sonucuoluşan yüzey pürüzlülüğü (Rt) değerleri ölçülmüştür. Ölçülen Rt değerleri içinMINITAB14 programından yararlanılarak çoklu regresyon modelleri oluşturulmuş veTaguchi analizleri gerçekleştirilmiştir. Rt için oluşturulan regresyonmodellerinde deney sonuçlarına en yakın sonuçlar %99.8 belirtme katsayısı ile ikincidereceden çoklu regresyon modeliyle elde edilmiştir. Taguchi tasarımındasinyal/gürültü (S/N) oranları belirlendi. ANOVA analizinde sırası ile ilerleme,talaş derinliği ve kesme hızının Rt değerine %95 güven düzeyinde etki ettiğielde edilmiştir. Oluşturulan regresyon modelleri ve Taguchi analizi sonucu Rtüzerinde en etkin parametrenin ilerleme olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Ahmed GS, Quadri SSH, Mohiuddin MS. “Optimization of feed and radial force in turning process by using Taguchi design approach”. Materials Today: Proceedings, 2(4), 3277-3285, 2015.

Camposeco-Negrete C. “Optimization of cutting parameters for minimizing energy consumption in turning of AISI 6061 T6 using Taguchi methodology and ANOVA”. Journal of Cleaner Production, 53, 195-203, 2013.

Selvaraj DP, Chandramohan P, Mohanraj M. “Optimization of surface roughness, cutting force and tool wear of nitrogen alloyed duplex stainless steel in a dry turning process using Taguchi method”. Measurement, 49, 205-215, 2014.

Debnath S, Reddy MM, Yi QS. “Influence of cutting fluid conditions and cutting parameters on surface roughness and tool wear in turning process using Taguchi method”. Measurement, 78, 111-119, 2016.

Risbood KA, Dixit US, Sahasrabudhe AD. “Prediction of surface roughness and dimensional deviation by measuring cutting forces and vibrations in turning process”. Journal of Materials Processing Technology, 132(1), 203-214, 2003.

Tebassi H, Yallese M, Meddour I. “A new method for evaluation nominal coefficient of friction and frictional forces in turning and inserts characterization using cutting forces profiles”. Engineering Solid Mechanics, 4(1), 1-10, 2016.

Thamizhmanii S, Saparudin S, Hasan S. “Analyses of surface roughness by turning process using Taguchi method”. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 20(1-2), 503-506, 2007.

Yang WP, Tarng YS. “Design optimization of cutting parameters for turning operations based on the Taguchi method, Journal of Materials Processing Technology” 84(1), 122-129, 1998.

Krishankant JT, Bector M, Kumar R. “Application of Taguchi method for optimizing turning process by the effects of machining parameters”. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2(1), 263-274, 2012.

Sahu S, Choudhury BB. “Optimization of surface roughness using Taguchi methodology & prediction of tool wear in hard turning tools, materials today”. Proceedings, 2(4), 2615-2623, 2015.

Mandal N, Doloi B, Mondal B. “Surface roughness prediction model using zirconia toughened alumina (ZTA) turning inserts: Taguchi method and regression analysis”. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, 97(1), 77-84, 2016.

Asiltürk İ, Akkuş H. “Determining the effect of cutting parameters on surface roughness in hard turning using the Taguchi method”. Measurement, 44(9), 1697-1704, 2011.

Agrawal A, Goel S, Rashid WB, Price M. “Prediction of surface roughness during hard turning of AISI 4340 steel (69 HRc)”. Applied Soft Computing, 30, 279-286, 2015.

Nalbant M, Gökkaya H, Sur G. “Application of Taguchi method in the optimization of cutting parameters for surface roughness in turning”. Materials & Design, 28(4), 1379-1385, 2007.

Tekaüt İ, Günay M, Şeker U. “Optimization of cutting parameters and chip breaker form by Taguchi method in turning operations”. 6th International Advanced Technologies Symposium (LATS’11), Elazığ, Turkey, 16-18 May 2011.