PARALEL SANAL MAKİNE MEKANİZMALARININ PARALEL SİSTEMLERE UYARLANMASI

Bu çalışmada, paralel mimariler için geliştirilmiş Paralel Virtual Makineler incelenmiştir. Bu makineler, çalışma prensibi itibari ile mimari açıdan paralel sistemlere benzemektedirler. Yapı olarak ne bir işletim sistemi ne de bir programlama dilidir. Daha ziyade, özel yeteneklere sahip bir yazılım, bir malzeme olarak heterogen yapıdaki paralel sistemleri desteklemektedir. Bununla beraber, her ikisinin de özelliklerinden yararlanarak kullanıcıları, paralel sistemlere yaklaştırabilme yeteneğindedir. Paralel Virtual Makine ile dağıtılmış ve çoklu işlemci sistemleri arasında önemli bir benzerlik dikkati çekmektedir. Bu çalışmada, söz konusu benzerlik ilişkileri, Parallel Virtual Makinelerin Master-Slave prensibine göre analiz edilmiştir. Basit bir faktöryel hesabının paralel sistemlere adaptasyonu ile ilgili benzerlik test edilmiştir.

ADAPTATION OF PARALLEL VIRTUAL MACHINES MECHANISMS TO PARALLEL SYSTEMS

In this study, at first, Parallel Virtual Machine is reviewed. Since It is based upon parallel processing, it is similar to parallel systems in principle in terms of architecture. Parallel Virtual Machine is neither an operating system nor a programming language. It is a specific software tool that supports heterogeneous parallel systems. However, it takes advantage of the features of both to make users close to parallel systems. Since tasks can be executed in parallel on parallel systems by Parallel Virtual Machine, there is an important similarity between PVM and distributed systems and multiple processors. In this study, the relations in question are examined by making use of Master-Slave programming technique. In conclusion, the PVM is tested with a simple factorial computation on a distributed system to observe its adaptation to parallel architects.