GaAs-TABANLI FİBER GLAS VE LAZERLERDE KILAVUZLANMIŞ ELEKTROMANYETİK ALAN MODLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Gerek lazerlerde, ve gerekse fiber optik iletişiminde elektromanyetik dalgalar özel tabakalar arasında ve fiber glas içinde hapsedilip kılavuzlanarak taşınırlar. Elektrik ve manyetik dalgaların, sırasıyla, lazerlerde aktif bölgede ve fiber optik'te çekirdek bölgesinde kalması istenir. Bu durum, bu bölgelerin kırılma indislerinin daha büyük yapılmasıyla temin edilir. Bu çalışmada fiber glas ve lazerlerde elektrik ve manyetik dalgaların değişim ve davranış şekilleri ve kırılma indisinin elektromanyetik dalgalar üzerindeki etkileri incelenmektedir.

THE PROPERTIES OF GUIDED ELECTROMAGNETIC FIELD MODES ON THE GaAs-BASED FIBER GLASS AND LASERS

On the lasers or fiber optic communication electromagnetic waves are transmitted by confining and guiding between special layer's or fiber glass respectively. It is desired that electric and magnetic waves are in the active region of the lasers and in the core of the fiber glass. It is obtained by making more larger the of refractive index of the regions. On this work, the behavior and varying of the electric and magnetic waves and the effects on the electromagnetic waves in the fiber glass and lasers are investigated.