Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of graphic organizers on reading comprehension achievement of efl learners

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu1
Görüntülenme :
263
DOI :
Özet Türkçe :

Graphic organizers (GOs) are visual frameworks assisting students in the comprehension of a text. Studies in literature have mostly focused on L1 readers and there is a lack of empirical research about the instructional effects of GOs on L2 readers. The purpose of this research is to investigate the effects of GOs on reading comprehension achievement of EFL learners. An experimental design with a control group was used in the study. 50 intermediate level EFL learners in the preparatory classes of School of Foreign Languages at Dokuz Eylül University formed the group of participants for the study. The participants were given the Reading Comprehension Achievement Test before the treatment. GOs were studied with the experimental group in reading selected passages. The same reading materials were studied in the control group without the instruction of GOs. After a twelve-week treatment, both groups were given the Reading Comprehension Achievement Test again. After the statistical analysis, it was found that there was a significant difference in the reading comprehension achivement of the groups in favor of the experimental one. The results have revealed that the instruction of GOs in EFL reading courses helps learners in the comprehension of reading materials in English.

Özet İngilizce :

Grafik örgütleyiciler bir metnin anlaşılmasını kolaylaştıran görsel şemalardır. Alanda yapılan çalışmaların genellikle ana dil okurları üzerinde yoğunlaştığı ve grafik örgütleyicilerin yabancı dilde okuma eğitimi üzerinde etkilerini araştıran deneysel çalışmaların eksik olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı grafik örgütleyicilerin yabancı dilde okuduğunu anlama başarısı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce hazırlık eğitimini sürdüren, orta düzey İngilizce bilgisine sahip 50 öğrenci çalışmanın yürütüldüğü katılımcı grubunu oluşturmaktadır. Deneysel işlemden önce her iki gruba da Okuduğunu Anlama Başarı Testi verilmiştir. Deney grubunda seçilen okuma metinleri grafik örgütleyiciler yoluyla işlenmiş, sonrasında metinle ilgili sorular yanıtlanmıştır. Kontrol grubunda ise okuma yapılmış ve soru yanıtlama ile dersler tamamlanmıştır. 12 hafta süren deneysel işlemlerin ardından gruplara Okuduğunu Anlama Başarı Testi yeniden verilmiştir. Yapılan istatistiksel çözümlemelerde deney grubunun kontrol grubundan daha yüksek bir sonuç aldığı ve her iki grup arasındaki farkın deney grubunun lehine istatiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, grafik örgütleyicilerin kullanımının öğretilmesinin yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde okuduğunu anlama üzerinde etkilerinin olumlu olduğu görülmüştür.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :