Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen yetiştirme programlarının ingilizce öğretmen adaylarını ilköğretimde ingilizce öğretimine ne kadar hazırladığına yönelik nitel bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı1, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölü
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim İngilizce derslerini 4. sınıftan başlayacak şekilde planlaması bu dersleri etkili bir şekilde yürütebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesine duyulan gereksinimi de beraberinde getirmiş ve bu da öğretmen yetiştirme ders programlarında değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk özellikle Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi derslerinin İngilizce öğretmeni yetiştiren programlara konulmasını beraberinde getirmiştir. Ancak, bu derslerin yeterliliği ve öğretmen yetiştirme programlarının ilköğretim düzeyi öğrencileriyle ders yürütebilecek nitelikte öğretmenler yetiştirmede başarısı hakkındaki çalışmalara duyulan gereksinim de giderek artmıştır. Bu çalışmada, İngilizce öğretmenlerini ilköğretim düzeyi öğrencilerine ders vermeye hazırlayan lisans programlarının etkililiği derinlemesine görüşme tekniğinin kullanıldığı bir nitel araştırma yöntemi izlenerek irdelenmiştir. Toplam 25 öğretmenle yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre öğretmenlerin yalnızca % 8'i lisans programlarını yeterli görmektedir. Programın en güçlü yönü, uygulama derslerini içermesi; en güçsüz yönü ise öğretmenleri gerçek sınıf ortamına hazırlayamaması olarak göze çarpmaktadır. Çalışmanın en dikkat çekici sonucu, İngiliz Dili Eğitimi programı dışındaki programlardan mezun olup Öğretmenlik Sertifikası alarak öğretmen olanların mesleğe başladıklarında çocuklara yabancı dil öğretimi hakkında kendilerini yetersiz görmeleridir ki onlara göre bunun temel nedeni sertifika programlarının ilgili dersleri içermemesidir.

Özet İngilizce :

The Ministry of National Education's decision in 1997 to implement English language instruction from the 4th grade onward has resulted in the restructuring of teacher education Bachelor of Arts (BA) programs in order to prepare teachers to adapt to this change. Accordingly, courses such as "Teaching Foreign Languages to Young Learners" have been included as part of the foreign language teacher education curriculum. However, to date, the effectiveness of these courses has not been investigated. Hence, employing a series of in-depth interviews with 25 English language teachers, this study proposed to examine the effectiveness of English language teacher education BA programs in preparing teachers to instruct young learners. The results suggest that only 8% of English teachers consider their BA programs to be effective. The strengths noted in these programs include application-based courses, while the fact that these programs do not prepare teachers for classroom practice was cited as their greatest shortcoming. The results also show that graduates of BA programs other than English Language Teaching feel that their certification programs do not prepare them to teach young learners.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :