Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Chunked texts in reading class: the case of turkish learners of english

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

The present study aims at determining the effects of one of those reading strategies, namely, chunking on the reading comprehension of learners of English. The study was conducted with the preparatory class students at the Department of English Language Teaching of the Faculty of Education of Ondokuz Mayıs University in Turkey. The learners were assigned to experimental and control groups randomly. The study was employed non-equivalent control group pretest-posttest design where the number of subjects was a total of 36. While chunking was implemented in reading classes of the experimental group, ordinary reading texts were implemented in control group. In conclusion, chunking, as an effective reading strategy, improved the reading skills of the learners of English.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada okuma stratejilerinden anlamlı gruplandırma stratejisinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi incelenmiştir. Çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı hazırlık sınıfı öğrencileriyle yürütülmüştür. Öğrenciler deney ve kontrol gruplarına eş olasılıkla (random) atanmıştır. Toplam 36 öğrenciyle yürütülen çalışmada, denk olmayan kontrol gruplu öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Deney grubunda okuma stratejilerinden anlamlı gruplandırma yöntemi işe koşulmuş, control grubunda ise geleneksel yöntemle öğretim yapılmıştır. Sonuçlar anlamlı gruplandırma stratejisinin İngilizce okuduğunu anlama üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :