Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yanya vilayetinin durumuna dair hazırlanan layihalar ve sonuçları

Yazar kurumları :
Turgut Özal Üniversitesi1
Görüntülenme :
249
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti döneminde devletin isleyisiyle ilgili yasanan çesitli problemler için çalısmalar yapılmıs ve raporlar seklinde padisahlara takdim edilmistir. Layiha olarak adlandırılan bu raporlarda farklı konular ele alınarak çözüm yolları bulunmaya çalısılmıstır. Bu makalede Yanya vilayetine dair biri Abdülaziz zamanına, ikisi II. Abdülhamit devrine ait olmak üzere üç layiha ele alınacaktır. Yanya vilayeti Yunanistan’ın bağımsızlığını elde etmesinden sonra bu ülkeyle sınır olması, özellikle Rum nüfusunun yoğunluğu ve Müslüman unsurların büyük kısmını Arnavutların meydana getirmesi yönüyle farklı problemlerin yasandığı bir vilayet olmustur. Yanya ile ilgili ıslahat layihalarında çesitli sorunlar tespit edilerek çözüm teklifleri getirilmistir. Bu çalısmada layihalarda öne çıkan problemler ve çözüm önerileri ele alınarak, bu tekliflerin gerçeklesme durumları incelenecek, son olarak da Mustafa Suphi’nin babasının valiliği döneminde Yanya ile ilgili 1909 yılına ait gözlemlerine yer verilecektir.

Özet İngilizce :

During the period of the Ottoman State, studies on various problems about the state affairs were carried out and reports about these studies were presented to the sultans. In these reports, which called “layiha”, a possible solutions are tried to find by covering different topics. This paper deals with three reports on Ioannina (Yanya), one belonging to Abdul-Aziz era and the other two belonging Abdul Hamid II era. After Greece had gained independence, Ioannina (Yanya), became a city where various problems were experienced as a result of becoming a border with Greece, especially the fact that Greek population density was high and most of the Muslims were Albanians. In these reform reports on Ioannina (Yanya) various problems were identified and solutions were offered. In this paper, firstly, by taking into consideration the mentioned outstanding problems and the solution offers, the realization situations of the reports will be analyzed; and then, Mustafa Suphi’s observations about Ioannina (Yanya) during his father’s governorship in 1909 will be examined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :