Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyılda misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde trabzon ermenilerine bir bakış

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı İmparatorluğu'nda pek çok etnik ve dini grup bulunmaktaydı. Devletin bu yapısı, özellikle ülkenin zayıflamaya başlamasından itibaren dış güçler tarafından istismar edilmeye başlanmış, Osmanlı Devleti içindeki azınlıklar politik ve ekonomik amaçlar için birer araç olarak kullanılmışlardır. Bu bağlamda Fransızlar Katoliklerin;, Ruslar Ortodoksların hamisi olurken XIX. yüzyılda da İngilizler ve Amerikalılar yaratmaya çalıştıkları Protestanların hamisi olmaya çalışmışlardır. Bu bakımdan XIX. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında misyonerlik faaliyetlerinin de en üst seviyeye çıktığı bir dönemdir. Trabzon, sahip olduğu coğrafi konum ve barındırdığı Ermeni ve Rum azınlıklar itibarı ile misyonerlerin ilgisini çeken imparatorluğun önemli yerlerinden biri idi. Yüzyıl içinde önemli bir transit ticaret noktası haline gelen şehirdeki misyonerlik faaliyetleri aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde yaşanan politik ve iktisadi çekişmenin de kendisini gösterdiği diğer bir faaliyetti. Bu bağlamda Trabzon, önce Katolik misyonerlerin daha sonra da Protestan misyonerlerin çalışmalarına sahne olan bir yerdi. Bu misyonerlik faaliyetlerinden en çok etkilenenler ise Trabzon Ermenileri idi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Within the Ottoman Empire there were many ethnic and religious groups and from the decline of the empire this multi ethnic-multi religious structure of the empire was begun to use by foreign powers and minorities in the empire were used as a tool for the politic and economic aims. In this context, while the French tended to protect the Catholics and the Russian tended to protect the Orthodox in the empire, English and American acted as a protector of the Protestants created by American Protestant missionaries in the 19th century. In this respect 19th century was a period that the missionary activities in the Ottoman Empire reached its peak. Because of its important geographical position and multi ethnic structure, Trabzon was one of the most important area of the empire for the missionaries especially in the 19th century. These missionary activities in the city which became a step of the Persian transit trade was the means of economic and political struggle over the Ottoman territories. Thus, at the beginning the city was the scene of the Catholic missionary activities and later that of the Protestant missionaries. The community mostly effected by these activities was the Armenians of Trabzon.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :