Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Timar tevcihâtı ile ilgili kaynaklarda yer alan kayıtların karşılaştırılmasına dair bir deneme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Osmanlı Devleti'nin askerî ve dolayısıyla da siyasî gücü açısından önemli bir kurumu olan timar sistemi ve bu sistem hakkında önemli verileri ihtiva eden Defterhâne-i Âmire defterleri incelenmiştir. Bu çerçevede söz konusu defterler içerisinde önemli bir yer tutan mufassal, icmal ve ruznamçe kayıtları, XVI. yüzyıl Ayıntab (Antep) sancağı timar sahipleri ve bu timar sahiplerine verilen tevcihler örneğinde mukayese edilmiştir. Söz konusu defterlerin mukayesesi ile, Osmanlı bürokrasisinin işleyişi hakkında fikir edinilmeye çalışıldığı gibi, yönetim felsefesini anlamaya yarayacak verilerin ortaya çıkarılması da amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article timar system, a crucial institution of the Ottoman Empire in terms of its military power and so its political power, and the records of Defterhâne-i Âmire, which contains important information on this system, are examined. In this framework, the records of mufassal, icmal and ruznamçe which occupy an important place in the said series of Defter-i Hâkâni are compared sampling the XVIth century timar owners of the district of Ayıntab (Antep) and the allocations that was given to these timar owners. With the comparison of the said registers, as ideas about the functioning of Ottoman Bureaucracy are tried to be formed, it is also aimed to reveal data that is useful to understand its administrative philosophy as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :