Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The sancak of prizren in the 15thand 16th century

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Research fellow at the Institute for History1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

The sancak of Prizren is one of the few sancaks in the Balkans that for most of its existence did not have an integral territory. It was divided into two disconnected areas. Southern one covered the wider surroundings of Prizren and the regions of north-eastern Albania and was inhabited by mixed Albanian-Serb-Vlach population. Northern one stretched over the area between the rivers Lim and Ibar and was inhabited by Serb-Vlach population. Prizren, the center of sancak, the town with a long tradition and the capital during the reign of Tsar Dušan, eventually became a typical oriental town which economic progress can be attributed to a favorable position at the crossroads of important trade routes. This paper presents a summary of our findings on the formation and development of the sancak of Prizren in the 15th and 16th century. Based on Tapu Tahrir and Maliye defters, and other Ottoman and Western sources, we have attempted to point out the changes in the sancak’s size, the general features of the settlements, the ethnic and religious composition of the population and main demographic and economic trends.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Prizren sancağı, Balkanlarda mevcudiyetinin büyük bir kısmında toprak bütünlüğüne sahip olmayan nadir sancaklardan biridir. Bu sancak, birbirlerinden uzak iki bölgeye ayrılmıstır. Güney kısmı Prizren’in genis bir çevresini, Arnavutluk’un kuzeydoğu kesimlerini kapsamaktaydı ve Arnavut-Sırp-Eflak karısımı bir nüfus ile meskûndu. Kuzey kısmı Lim ve Ibar nehirleri arasındaki bölgede uzanıyordu ve Sırp-Eflak nüfus ile meskûndu. Sancak merkezi, uzun geleneğe sahip bir sehir ve Đmparator Dusan’ın payitahtı olan Prizren, zamanla tipik bir doğulu sehir haline geldi. Önemli ticaret yollarının kavsağında olması sehrin ekonomik gelisimini kolaylastırmaktaydı. Bu çalısma, 15. ve 16. yüzyıllarda Prizren sancağının olusumu ve gelisimini hulasa olarak sunmaktadır. Bu çalısmada Tapu Tahrir ve Maliye defterleri, diğer Osmanlı ve batılı kaynaklar esas olmak üzere sancağın sınır değisimlerini, yerlesim birimlerinin genel karakterini, nüfusun etnik ve dini yapısını ve baslıca demografik ve ekonomik temayülleri ortaya konulmaya çalısılmıstır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :