Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The ottoman way of governing multi-ethnic and multi-religious communities

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1
Görüntülenme :
262
DOI :
Özet Türkçe :

Although ruling over multi-ethnic and multi-religious communities for many centuries in some of the most troubled regions in the world was not an easy task, the Ottoman Turks had pretty much succeeded in doing this. For this, the administrative methods of the Ottomans were allowed to be shaped by geographic, ethnic, religious and cultural environments and needs. Even though the Ottoman Turks strictly adhered to the Islamic laws, they did not hesitate to introduce new laws shaped by a long Turkish history and tradition to create better opportunities to both the ruler and the ruled. Despite some shortcomings, the Ottoman ruling practices had its merit in dealing with mixed communities quite different from each other. Until the modern times, the Ottoman administration was understandable and acceptable to the whole subjects. In the modern times, because of the rise of Europe in political, military, economic and cultural matters, the minorities in the Empire increasingly became dissatisfied with their conditions and demanded new reforms and rebelled against the state for separation. In this stage, though the Ottoman administration tried to satisfy the whole subjects by introducing new reforms, it failed to hold its subjects and territories intact because of great obstacles.

Özet İngilizce :

Asırlarca dünyanın en zorlu bölgelerinde yaşayan çok dinli ve etnik yapılı toplumları yönetmek kolay bir iş olmasa da, bunu Osmanlı Türkleri büyük ölçüde başarmıştır. Bunun için Osmanlılar ortaya koydukları yönetim şeklini dinî, kültürel, etnik ve coğrafik ortama uydurmuşlardır. İslâm kanunlarına sıkı bağlı olmalarına rağmen, Türkler hem yönetici ve hem de yönetilen için olanaklar sunan ve uzun Türk tarih ve geleneğin ürünü olan yeni kanunları kullanmaktan geri kalmamışlardır. Birbirinden oldukça farklı toplumları yönetmede, bazı aksaklıklar görülse de, Osmanlı yönetim anlayışı kendi değerini içerisinde taşımıştır. Modern zamanlara kadar Osmanlı idaresi her kesim için anlaşılır ve kabul edilir bir öneme sahip olmuştur. Modern zamanlardaki Avrupa'nın siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel yükselişi, Osmanlı Devleti'ni ciddî bir şekilde etkilemiş, bu etkinin sonucu olarak azınlıklar eskiden beri içinde bulundukları şartları kabullenmemeye, yenilikler istemeye, fırsat buldukça da devletten ayrılmak için ayaklanmalara başlamışlardır. Bu aşamada Osmanlı yönetimi reformlar yaparak cazibesini ve varlığını sürdürmek istemişse de karşılaştığı güçlüklerin büyüklüğü nedeniyle tüm tebaayı ve topraklarını bir arada tutma noktasında tam ve istenilen başarıyı elde edememiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :