Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tanzimattan cumhuriyete okullarda yazı öğretimine bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
231
DOI :
Özet Türkçe :

Binbeşyüz yıldan beri yazısı bulunan, bu süre zarfında birçok farklı alfabe kullanmış olan Türkler, İslâmiyeti kabul ettikten sonra Arap alfabesini benimsemişler ve bu yazının bir soyut sanat özelliği taşıması için ilkeler, ölçüler geliştirmişlerdir. Biz, Türklerde hat sanatı ile ilgili bir inceleme yayınlamayı daha ileri bir tarihe bırakarak, bu makalemizde, 1839’da Tanzimat Fermanının ilânı ile başlayan dönemden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar (1930’lar) okullarda yazının genel olarak öğretilmesi üzerinde duracağız. Vardığımız sonuçlardan bazıları şunlardır: ● Tanzimatın ilânı ile beraber nitelikli memurlara ve aydınlara ihtiyaç çoğalmıştır. Bunun için okullarda yazı derslerine önem verilmiştir. ● Tanzimat döneminden itibaren Türk eğitimcileri, okuma öğretmenin yazı öğretimi ile desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlar, böylece, bugün de geçerli bir ilkenin farkında olmuşlardır. ● Tanzimattan itibaren okullarda yazı öğretiminin üzerinde çok durulması sonucu, aydınların ve memurların yazılarında bir üslûp ve zarafet oluşmuştur. ● Oysa 1928’de lâtin temelli yeni alfabeye geçtikten sonra da yazı öğretimine önem verilmişse de, okuryazarlar arasında ortak bir üslûp sağlanamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Turks, who have had alphabet for approximately 1500 years, have used various types of alphabets during this time span. They adopted the Arabic alphabet following their embracing of Islam and developed rules and measures to furnish it with properties of abstract art. While we defer publishing of an article on the art of calligraphy to a future study, our focus in this article will be the main features of teaching of Arabic scripture in schools since the beginning of the Tanzimat period in 1839 until the first years of the Republic in the1930s. Some of our conclusions in this study are as follows: ● With the proclamation of Tanzimat, the need for qualified intellectuals and officers in the society has increased. As a result of this, more emphasis has been placed on writing courses in schools. ● Since the Tanzimat period, Turkish educators believed that teaching of reading should be supported with teaching of writing. This view is still valid today. ● Due to increased emphasis on teaching of writing in schools, a common and delicate style was formed in the writings of Turkish intellectuals and officers. ● However, even though emphasis was also given to teaching of writing after the adoption of the latin alphabet, no such common style was achieved in the writings of the intellectuals and officers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :