Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tanzimat dönemi bursa eyaletinde iç güvenliğin sağlanmasına yönelik önlem ve çabalar (1839–1867)

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1, Fen-Edebiyat Fakültesi2, Tarih Bölümü3
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

19. yüzyıl Osmanlı taşrasında ve bilhassa Anadolu'da bulunan eyaletlerde, merkezî hükümet temsilcilerinin uğraşmak zorunda olduğu iç güvenlik sorunları daima var olmuştur. Merkezî devlet otoritesine karşı İmparatorluğun bazı bölgelerinde dönem dönem meydana gelen kitlesel ayaklanmaları bir yana koyarsak, yol kesip adam öldürmek, soygun yapmak gibi kişisel veya grup hâlinde yapılan eylemlerle temsil edilen eşkıyalık hareketleri bu iç güvenlik sorunlarının büyük bir kısmını oluşturmuşlardır. Tanzimat reformlarıyla birlikte bir taraftan her sınıftan Osmanlı uyrukların can, namus ve mal dokunulmazlığını temin etmek, yargısız cezalandırmaları önlemek ve çağdaş bir cezalandırma sistemi getirmek amacıyla bazı yasal düzenlemeler yapılırken, diğer taraftan daha etkin ve yaygın bir kolluk örgütü oluşturulmaya çalışılmıştı. Bu şekilde bölgelerinde asayişi korumakla yükümlü eyalet valilerinin karşılaştıkları iç güvenlik sorunlarıyla yasal sınırlar içinde daha etkili mücadele etmeleri amaçlanmıştı. Tanzimat döneminde valiler bu gibi yeni kurumların yanı sıra eski dönemin kimi yöntemlerini de kullanarak eyaletlerinin iç güvenliğini sağlamaya çalışmışlardı. Bu makalede, geniş idarî sınırlarıyla Anadolu'nun önemli bir konumunda bulunan Bursa Eyaletinde dönem içinde görülen iç güvenlik sorunları karşısında eyalet yöneticilerinin açıklanan bağlamda almaya çalıştıkları önlemlerle buldukları çözümler üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

The challenges and problems of internal security with which central government authorities had to deal with has always existed in 19th century Ottoman rural areas and especially in the Anatolian states. Putting aside the occasional mass revolts against the Empire's central authority in certain regions, activities of banditry and robbery acted out by individuals or groups formed the great majority of these internal security problems. The "Tanzimat" reforms, were designed to establish certain legal arrangements in order to secure and maintain the safety of life, honor and property of all class of nationals making up the Ottoman Empire, and introduce a modern punishment system to prevent extrajudicial punishments on one hand, and form a more effective and extensive security force on the other. Bu makalede, geniş idarî sınırlarıyla Anadolu'nun önemli bir konumunda bulunan Bursa Eyaletinde dönem içinde görülen iç güvenlik sorunları karşısında eyalet yöneticilerinin açıklanan bağlamda almaya çalıştıkları önlemlerle buldukları çözümler üzerinde durulmaktadır. Thus, the governors of the states responsible to maintain order and safety in their regions could deal with internal security problems much more effectively within legal boundaries. They attempted to maintain internal security in their states in line with both these reforms and certain former methods. This article will focus on the measures taken by State Governors to resolve internal security problems and challenges in accordance with these reforms, in the State of Bursa – an important Anatolian state in the Ottoman Empire due to its broad administrative borders.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :