Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı hukuk sisteminde adli yardım kurumu

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzimat’tan sonra Batı hukukunun benimsenmesi ile ortaya çıkan yeni yargı kurumları ve bu doğrultuda devreye giren yeni uygulamalar Osmanlı hukukunda yerini almıştır. Bu uygulamalardan biri de adli yardımdır. Adli yardım konusu ilk olarak 1876 yılında yürürlüğe giren Dava Vekilleri Nizamnamesi’nde ele alınarak uygulamaya girmiştir. II. Meşrutiyet döneminde ise adli teşkilatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda adli yardım daha geniş bir kapsamda ele alınmış ve Adliye Nezareti tarafından ilk defa “Müzaheret-i Adliye Kanunu” hazırlanmıştır. Makalede adli yardımının Osmanlı hukuk sistemine nasıl girdiği ve bu konuda yapılan hukuki düzenlemeler ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

The adoption of Western laws after the Tanzimat led to the establishment of new judicial institutions and practices initiated in this direction, which have taken their place in Ottoman Law. One of these practises is legal assistance. The topic of legal assistance was first taken up in the Lawyer Regulations, which took effect in 1876. In the Second Constitutional Monarchy period, legal assistance has been considered on a larger scale with respect to regulations and for the first time, the “Law of Assistance” was prepared by the Ministry of Justice. This article will focus on the adoption of legal assistance organization by the Ottoman judicial system, and related judicial regulations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :