Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı eğitim sisteminde teftiş inspection in the ottoman education system

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nde eğitimin ıslahı ve yaygınlaştırılmasında teftiş mekanizması önemli bir yere sahiptir. Çeşitli maarif memurları ve müfettişleri vasıtasıyla bir teftiş zinciri kurulmaya çalışılmıştır. İlk defa Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile teftiş müessesesinden beklenen görevler saptanmıştır. İlerleyen yıllarda bu görevi yerine getirecek memurların görev ve sorumluluklarına yönelik resmî düzenlemeler yapılmış, böylece tüm imparatorlukta ortak bir denetim sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Osmanlı eğitim sistemindeki teftiş müesesesinin gelişimi, yayınlanan talimatnâme ve nizamnâmeler doğrultusunda ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Inspection mechanism holds an important place in the reformation and spreading of education in the Ottoman Empire. The State endeavored to establish an inspection chain by means of bureaucrats and inspectors of the Ministry of Education. The functions of the inspection foundation was first determined with "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi", but then efforts were made to form a common inspection system all over the Empire. This article will condider the development of the inspection foundation in Ottoman education system according to the regulations.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :