Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti nde azınlıkların eğitimi (ii. ve iii. bölümler)

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Yunanlı bir yazar olan Panayotis Oikonomos Almanya'da yayınlanan bir pedagoji ansiklopedisine yazdığı Rum okulları ile ilgili bölümün sonuna Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Rum okulları hakkında bir ek yapmıştır. Türk eğitimcilerinden Ali Haydar bu bölümü Osmanlı dönemi Türkçesine çevirmiş ve 1916 yılında1 "Muallim" dergisinde yayınlamıştır. Ali Haydar, Oikonomos'un yazdıklarına hiçbir yorum getirmeden aynen çevirmiştir. Bu metin Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Bu çalışmada Oikonomos'un Osmanlı İmparatorluğundaki Rum okulları ile ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Metinde zaman zaman çelişkili ifadelere rastlanmaktadır. Ali Haydar'ın orijinal çevirisi de ek olarak çalışmanın sonuna konulmuştur. Osmanlı topraklarında yaşayan Gayrimüslimler arasında çocuklarının eğitimi konusunda en çok çaba harcayan Rum toplumudur. Hoşgörülü Osmanlı yönetimi altında yaşamalarına rağmen ulusal kimliklerini kaybetmemek için nasıl yoğun bir eğitim çabası içinde oldukları yazı boyunca görülecektir. Bu makale aynı zamanda Batılı yazarların Türkler hakkında önyargılı olduğu konusunda da bir örnektir. Bir zamanlar uyum içinde yaşayan ve sorun çıkarmayan Gayrimüslimler, Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı anda sömürgeci Avrupa devletleri ile işbirliğine girmişlerdir. P. P. Oikonomos'un yazısı bu tarihi gerçeğe de zaman zaman örnek oluşturmaktadır. Bu çalışmada Yunanca veya diğer dillerdeki özel adların Osmanlı alfabesiyle yazılışları dipnotlarda verilip, gerektiğinde okuyucuya kontrol etme imkânı sağlanmıştır. Yunanca kelimelerin de Ali Haydar'ın imlâsı veya Türkçe okunuşları yanında Yunanca transkripsiyonu verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Greek writer Panayotis Oikonomos, in his participation about Greek schools, in a pedagogy encyclopedia published in Germany, added an appendix at the end of the related chapter on the Greek schools in the Ottoman Empire. A Turkish pedagogue Ali Haydar translated this chapter into Turkish and published it in a journal called "Muallim" in 1916. Ali Haydar made no commentary on what Oikonomos wrote and translated the chapter as it is. This text was translated from Ottoman Turkish to Modern Turkish, and from the Arab alphabet to the Turkish alphabet, and various opinions of Oikonomos about the Greek schools in the Ottoman Empire were assessed. One may encounter, from time to time, conflicting expressions in Oikonomos' text. Ali Haydar's translation has been placed at the end of this study as an appendix. Among the Non-muslims living in the Ottoman territories, the Greek community showed the most effort for the education of their children. All through the article, one may witness that; although the Greek lived peacefully under the tolerant Ottoman rule, they were in an intensive effort to educate their children and so to avoid losing their national identity. This article, at the same time, is an example of the Western authors who were prejudiced about the Turks. Non-muslims used to live in harmony in the Empire and they caused no problems. However; as soon as the Ottoman Empire weakened they started to cooperate with the colonial European states. Panayotis Oikonomos' article also examplifies this historical fact. In this study, the spelling of the proper names in Greek or in other languages have been written in Ottoman alphabet in the footnotes to give an opportunity to the reader to check the spellings himself. The Greek transcription of the Greek words have been provided in addition to Ali Haydar's spelling or Turkish spelling.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :