Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Laonikos chalkokondyles in hayatı ve “tarih”i

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Laonikos Chalkokondyles 1430–32 yılları arasında bir tarihte Atina'da doğmuş ve babası Georgios'un kentin Latin idarecileri tarafından sürgüne gönderilmesi sebebiyle Mora Despotluğu'nun merkezi Mistra'ya yerleşmiştir (1435). Burada Georgios Plethon Gemistos'un öğrencisi olmuş ve Yunan ve Latin filolojileri konularında iyi bir eğitim alma fırsatını elde etmiştir. Mistra'da bulunduğu zaman zarfında Sultan II. Murad'ın Mora Seferi (1446) ve bölgede Osmanlı egemenliğinin tesisi gibi önemli olaylara tanıklık etmiş ve 1460 yılından sonra Atina'ya yerleşerek "Laonikou Apodeiksis Historiōn/Tarih" adlı eserini kaleme almıştır. Son araştırmalar tarihçinin 1470 yılından kısa bir süre sonra vefat ettiğini ortaya koymuştur. Chalkokondyles toplamış olduğu malzemeyi on kitap/bölüm halinde tasnif etmiş ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1463/64 yılına kadar meydana gelen olayları nakletmiştir. Çağdaşı Bizans tarihçilerinin aksine İstanbul merkezli bir tarih yazmamış ve Bizans Devleti'ne sadece Osmanlılar ile olan münasebetleri çerçevesinde değinmiştir. Chalkokondyles'in konuya yaklaşımı eserin oldukça erken bir dönemde tanınmasına ve 16. yüzyıldan itibaren batılı tarihçiler tarafından kaynak olarak kullanılmasına sebep olmuştur. Aynı dönemde Latince ve Fransızca'ya çevrilen "Tarih", Osmanlı tarihiyle ilgili Grekçe yazılmış en önemli kaynaklardan biridir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Laonikos Chalkokondyles was born in Athens either in 1430 or in 1432. Following his father's expulsion by the Latin rulers of the city he was settled in Mistra, the capital of the Despotate of Morea (1435) where he became a pupil of Georgios Plethon Gemistos. As a result of these lessons he gained a good knowledge on both Greek and Latin language and literature. During his lifetime in Mistra he became an eyewitness of some important historical events such as the Sultan Murad II's campaign in the Morea (1446) and the establishment of the Ottoman rule in the area. Sometime after 1460 he was moved back to Athens where he wrote the "Laonikou Apodeiksis Historiōn/Demonstrations of Histories". According to the recent publications Chalkokondyles died in early 1470's. In his "History" Chalkokondyles has arranged his materials into ten books and he narrated the historical events from the establishment of the Ottoman State until 1463/64. Also in contrary with his fellow Byzantine historians he has focused his account on the history of the Ottoman Turks, an approach due to which Chalkokondyles' work became popular soon after its compilation. By the 16th century it was used as a source material by many western historians and it was translated into French and Latin. Chalkokondyles' "Demonstrations of Histories" is one of the most important Greek sources for the Ottoman history.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :