Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kilis ve a‘zaz voyvodası daltaban-zâde mehmed ali paşa ve muhallefâtı

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bazı aileler veya şahıslar, bulundukları şehirlerin yönetimini zorla ele geçirmişlerdir. Daha sonra da âyân gibi hareket ederek kendi adlarına vergi ihdas etmişlerdir. Bunlardan biri de Kilis ve A'zaz çevresinin yönetimini ele geçiren ve merkezi yönetim tarafından kendisine paşalık unvanı ile voyvodalık görevi verilen Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa'dır. Yönetiminin ilk yıllarında Kilis halkının memnuniyetini kazanan Mehmed Ali Paşa, daha sonra bir âyan gibi hareket ederek halkı sindirmiştir. Bu dönemde Ayıntâb şehrinin yöneticisi olan Nuri Mehmed Paşa ile yeniçeriler arasında çekişme olduğundan halk ikiye ayrılmıştır. Yeniçeriler, Nuri Mehmed Paşa'dan kurtulmak için Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa'dan yardım istemiştir. Ayıntâb'a hâkim olmak isteyen Daltaban-zâde bunu fırsat bilerek şehre gelmiş ve yönetimi ele geçirmiştir. Daha sonra Kilis'te olduğu gibi burada da halka kötü davranmıştır. Ayıntâb halkı da tepki olarak Mehmed Ali Paşa'nın sarayını basarak kendisini öldürmüş ve mallarını da yağmalamıştır. Daltaban-zade'nin geri kalan malları -memurluğu döneminde elde ettiği için- devlet tarafından müsadere edilmiştir. Müsadere edilen bu mallardan hem kendi zenginliğini hem bölgede kullanılan eşyalar ile kültürel ve iktisadî yapıyı öğrenmekteyiz.

Özet İngilizce :

In the 18th century, some individuals or families in the Ottoman Empire forcefully seized the administration of the cities in which they were living in, and then established taxes on the people by acting as if they were an "ayan" (notable). One such person is Daltabanzade Mehmed Ali Pasha who had seized the administration of the regions of Kilis and A'zaz and their surroundings. Mehmed Ali Pasha, who had been given the title of 'Pasha' and assigned with the duty of voivode by the central government, had contented the folk of Kilis in the early years of his administration, but then acted as if he were an "ayan" and embittered the local people. In this period, the community was divided due to the quarrel between Ayıntab Nuri Mehmed Pasha, the administrator of the city, and the janissaries. The janissaries asked for Daltabanzade Mehmed Ali Pasha's help in order to get rid of Nuri Mehmed Pasha. Daltabanzade, who desired the administration of Ayıntab for himself, took advantage of the situation and grasped the administration after coming to the city. Then he mistreated the community as he had done in Kilis before. The people of Ayıntab, then, as a reaction, killed him after invading his palace and depredated his belongings. The rest of Daltabanzade's belongings were confiscated by the state as he had gained them while in office. The confiscated goods are of great importance because they reveal both his wealth, and the goods used in the region and the cultural and economic structure of the region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :