Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Jews in the state agencies and offices of the bosnian vilayat from 1868 to 1878 (a framework of understanding issues of minorities in the ottoman empire in the second half of the 19th century)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Oriental institute in Sarajevo1
Görüntülenme :
216
DOI :
Özet Türkçe :

This paper deals with the data on the participation of Jews in state agencies and offices of the Bosnian Vilayat from 1868 to 1878. The aim is to provide a general framework for understanding of problems and questions of “minorities” in the Ottoman Empire in the second half of the 19th century. Detailed information about the participation of Jews in Ottoman administration in the Vilāyet-i Bosna is taken mostly from the Bosnian Salnames (the official annual reports of Diwan of Vilayat Bosnia) and the official newspapers of Vilayat Government and other magazines published during that time, such as Bosna, Sarajevski cvjetnik, Vjestnik and Neretva. This paper draws attention to the fact that the law regulations on equal representation of all minorities in local authorities were applied to all residents in the Empire at that time. It is especially noteworthy when studying and interpreting various events and situations in the Balkans in the second half of the 19th and early 20th centuries.

Özet İngilizce :

Bu makale 1868 ile 1878 yılları arasındaki süreçte Bosna Vilayetinin devlet kurumları ve dairelerine Yahudilerin katılımına iliskin kayıtlarla ilgilenmektedir. Amaç 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Đmparatorluğundaki “azınlıkların” sorun ve meselelerini anlamak için genel bir çerçeve çizmektir. Yahudilerin Vilayet-i Bosna’da Osmanlı idaresinde yer alısları hakkındaki ayrıntılı bilgiler çoğunlukla Bosna salnamelerinden (Bosna Vilayet Divanı’nın yıllık resmi raporlarından), Vilayet Đdaresi’nin resmi gazetelerinden ve Bosna, Sarajevski cvjetnik, Vjestnik ve Neretva gibi o dönem yayınlanmıs olan diğer mecmualardan elde edilmistir. Bu makale, yerel idarelerde tüm azınlıkların esit temsili hakkındaki hukukî düzenlemelerin o dönemde imparatorluğun tüm sakinleri için uygulanmakta olduğu gerçeğine dikkat çekmektedir. Bu, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın baslarında Balkanlardaki çesitli hadise ve durumları arastırıp, yorumlarken dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :