Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ii. abdülhamid döneminde rumeli’de maarifin teftişi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası politik, ekonomik, idari ve hukuki yapıda meydana gelen hızlı dönüşümün, Osmanlı İmparatorluğu’nun dışa dönük en yoğun diplomatik ilişkilerin yaşandığı devirlerden Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitim sisteminin de amaç ve niteliğini etkilemesi kaçınılmazdı. Keza hızlı kentleşme, nüfusun süratle artması, hak ve özgürlük isteklerindeki genişlemeler, iletişim teknolojisindeki yenilikler, milliyetçilik akımındaki gelişmelerin kümülatif etkisi devletin bunlara rasyonel çözümler aramak, uzlaşma sağlayacak yeni değerler ortaya çıkarmak ve bunu da eğitimin temel görevi ve sorunu kılmak arayışına yol açmıştır. Bu arayış içerisinde müfettişlik müessesesi, eğitim sisteminde karar verme, planlama, örgütleme, iletişim ve değerlendirme ile ilgili temel sorunların çözümlenmesi açısından hayati bir zorunluluk haline gelmişti. Bu bağlamda temel problemi, imparatorluğun son döneminde muhtelif ırk, millet, din ve kültürü bir arada bulundurması itibarıyla Osmanlı coğrafyasında özel bir öneme sahip Rumeli vilayetlerindeki denetim görevinin yürütülme biçimi olan araştırmada, 1876-1909 yılları arasında konuyla ilgili olan olaylar, kurumlar ve bireyler, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi dikey yöntem ve tarihsel araştırma deseninden yararlanılarak yorumlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The rapid transformation in the international political, economical, administrative and judicial structure as of the second half of 19th century inevitably affected the purpose and nature of the education system in the Sultan Abdülhamid II era, a period of intensive international diplomatic relations. Similarly, cumulative effects of the rapid urbanization, continuous rapid growth in the population, developments in the right- and freedom-related demands, innovations in the communication technology and developments in the nationalism movement caused the government to seek rational solutions, bringing forward new values providing settlement and making them the main duty and matter of the education. During this search, the inspectorship became vital in resolving major problems, making decisions, planning, organizing, communication and assessment in the education system. In the study addressing the management style of the inspection duty in the Rumelia governorates- which have a special importance due to fact that they contained various races, nations, religions and cultures- the events, institutions and individuals (1876-1909) have been interpreted according to their context and conditions, using the vertical method and historical research pattern.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :