Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arnavut milliyetçi doktrininde osmanlı imparatorluğu’nun ve avrupa’nın algılanışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Albanoloji Araştırmaları Merkezi1
Görüntülenme :
246
DOI :
Özet Türkçe :

Milliyetçilik asrında Arnavutların, herhangi bir büyük gücün daimi desteği olmayan tek Balkan halkı olmasıdır. XVII-XVIII. yüzyıllarda toplu olarak Đslam’a geçisleri ilk basta Arnavutların Osmanlı Đmparatorluğuna tam bir entegrasyonunu sağlamıstır. Ancak XIX. yüzyılda Balkanlarda yeniden yapılandırma sürecinin baslamasıyla, söz konusu yeni dini realite Arnavutların milli menfaatlerinin aleyhine çalısmıstır. Vassa efendi (Pashko Vassa) ve Semsettin Sami (Sami Frashëri) Arnavut milliyetçi doktrininin temellerini attılar. 28 Kasım 1912 senesinde Arnavutluk devletinin bağımsızlığını ilan eden Avlonyalı Đsmail Kemal Bey ise, Vassa Efendi ve Semsettin Sami’nin kâğıtta yazdıklarını pratik hayata geçirmis bulunmaktaydı.

Özet İngilizce :

During the XIX century, the era of nationalism, Albanians were the only people in the region who did not feel the constant support of a great power. The massive conversion to Islam, which at the beginning, guaranteed them their full integration into the Ottoman state structure, in the XIX century, proved to constitute a reality that run against their national interests. Pashko Vassa and Sami Frashëri were the personalities who laid the foundations of the Albanian nationalist doctrine. Meanwhile, Ismail Kemal Vlora, on the 28th of November 1912, put into practice what Pashko Vassa and Sami Frashëri had already anticipated. He proclaimed the independence of Albania, precisely, at the very time of the collapse of the Ottoman rule in the Balkans.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :