Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

31 mart hadisesi üzerine vilayetlerde çıkan olaylar karşısında alınan tedbirlere ve askerî faaliyetlere dair yazışmalar

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kampus/Aksaray1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti, II. Meşrutiyetin siyasal ortamında 31 Mart Askerî İsyanı ile karşılaşmıştır. Sebepleri üzerinde sis perdesinin hala aralanamadığı bu hadisenin sonuçları çok ağır olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir irtica şeklinde nitelendirdiği isyan, Meşrutiyete ve Kanun-ı Esasi’ye karşı yapılmış bir hareket değildi. Sabık dönemi yeniden hakim kılmak adına yapıldığı öne sürülen isyan; Selanik başta olmak üzere Rumeli’ye bir irtica şeklinde anlatılmıştır. Meşrutiyete ve Kanun-ı Esasi’ye yürekten bağlı olan Rumeli halkı, bu isyanı Meşrutiyete ve Kanun-ı Esasi’ye karşı yapılmış planlı bir askerî teşebbüs olarak algılamış, bu bağlılığını da Hareket Ordusu’na kaydolmakla göstermiştir. Rumeli bu isyanla diğer Anadolu şehirlerinden daha fazla ilgilenmiştir. Bölge idarecileri halkta oluşan endişeyi bertaraf etmek, oluşabilecek nümayişi engellemek için halkı yazışmalarla bilgilendirmişlerdir. Çalışma, vilayetlerde çıkan olaylar karşısında alınan tedbirlere ve askerî faaliyetlere dair yazışmaları ele almıştır.

Özet İngilizce :

The Ottoman Empire faced the Military Rebellion of March 31st in the political environment of the Second Constitution. The outcomes of this event, reasons of which are yet to be uncovered, were very harsh. The rebellion was commented to be a political reaction by the İttihat ve Terakki Cemiyeti (The Union and Progress Party) and it was not an act against the Constitution and the Fundamental Law. The rebellion to reinstate the former period was reported as a political reaction to Rumeli, primarily to Selanik. The people of Rumeli, who were strongly faithful to the Constitution and the Fundamental Law, conceived this rebellion as a planned military act against the Constitution and the Fundamental Law and reflected their commitment as signing up for the Movement Army. Rumeli was more interested in this rebellion than the other Anatolian provinces. The administrators of the region informed the people through correspondence in order to eliminate their anxiety and restrain any possible demonstrations. This study deals with the correspondence on the measures taken against the incidents in the provinces and military operations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :