Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19. yüzyıl ortalarında ankara yahudilerinin sosyal-iktisadi durumu

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
252
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 19. yüzyıl ortalarında Ankara kent merkezinde yaşayan Yahudi milletinin sosyal iktisadi yaşamı Temettuât Defterlerinin verdiği verilere dayanılarak ele alınmaya çalışılmaktadır. Temettüât Defterleri, Tanzimat devrinden önce değişik adlarla alınan vergilerin yerine tek bir verginin ikamesi için, hane reislerin gelirlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan temettü sayımlarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Vergi mükelleflerinin ayrıntılı dökümünü vermesi nedeniyle sosyal tarih açısından önemli kaynaklar niteliğindedirler. Bunlar aynı zamanda etnik analizlere olanak tanıyan verileri kapsaması açısından önemli olan defterlerdir. 19. yüzyılda Müslüman ve Müslüman olmayan topluluklarda demografik ve iktisadi değişimlerin izlenmesine olanak vermektedir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study will deal with the social-economic life of the Jewish community under the millet system of the Ottoman Empire residing in Ankara Sanjak center based on the Temettuât registries. These registries came into existence as an outcome of Temettü censuses, which aimed to identify the household outcome and replace the taxes collected under different names (before the Tanzimat era) with a single tax. These registries are significant sources for understanding the social history of the period, since they present quite detailed information about the tax payers as well as the data concerning ethnical backgrounds which enable us analyze the demographical and economical changes of the 19th century non-Muslim communities.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :