Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkmenistan milli elyazma eserler enstitüsü nde bulunan hoca ahmed yesevî, ali şiir nevaî ve fuzulî ye ait elyazma eserlerin tavsifi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Allame Tabatabai Üniversitesi, Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü1, Uluslararas› K›rg›zistan Atatürk Alatoo Üniversitesi, Türkoloji Bölümü2
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Orta Asya, elyazma eserler bakımından çok zengin bir bölgedir. Türkmenistan sahası ise bu bölgenin en önemli yerlerinden birini oluşturmaktadır. Özellikle Selçuklular ve Harzemşahlar devrinde Merv'de ve Köhneürgenç'te çok büyük kütüphaneler kurulmuştur. Fakat Türkmenistan'ın bu zengin kültür mirasının düşmanları da çok olmuştur. Başta Moğol istilası ile bir kısmı yok olan bu zengin edebi mirasın belli bir kısmı da başka devletler tarafından, çeşitli sebeplerle alınıp Türkmenistan dışına çıkarılmıştır. Bugün Türkmen elyazma eserlerine dünyanın pek çok devletinin kütüphanelerinde ve müzelerinde rastlamak mümkündür. Çalışmada, Türkmenistan sahasına ait el yazma eserlerine genel bir bakış yaptıktan sonra buradaki el yazma eserler konusunda yapılan çalışmaları zikrederek, Türkmenistan Milli El Yazma Eserler Enstitüsü'nde bulunan Hoca Ahmed Yesevî, Ali fiir Nevaî ve Fuzulî'ye ait eserlerin nüshalarının tavsişeri bilim alemine sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :