Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye nin karadeniz politikası: temel parametreler ve stratejiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
270
DOI :
Özet Türkçe :

Soğuk Savaş döneminde iki blok arasında mücadeleye sahne olan Karadeniz, Soğuk Savaş dönemi sonrasında çok taraflı bir çekişme ve işbirliği sahası olmuştur. Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra izlediği "Yakın Çevre" ile ilgilenmeme politikasını bırakmasıyla güvenlik boyutuyla ön plana çıkan Karadeniz, zamanla enerji alanında da uluslararası düzeyde tartışılır olmuştur. Türkiye'nin bir bölgesel güç olarak hem güvenlik hem de enerji konusunda çıkarlarını savunmak için aktif bir politika izlemesinin zorunlu olduğu bölge, aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası alanda sesini duyurma ve global politikaları da etkileyebilecek bir bölgesel güç olduğunu gösterme fırsatı sunmaktadır. Türkiye'nin hem kendi çıkarlarını hem de stratejik bakımdan işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin çıkarlarını koruyup uyumlaştırması Karadeniz'e verdiği önemi sürdürüp yeni stratejiler ortaya koymasına bağlıdır. Bunu yapabilen bir Türkiye hem bölgesinde hem de global alanda daha etkili olacaktır. Özellikle Kafkasya'daki dondurulmuş çatışmaların çözümü ve bu noktada Türkiye'nin işbirliği içerisinde olduğu ülkelerle birlikte hareket etmesi politik alanda güç kazandıracaktır. Bunun kadar önemli diğer bir husus da Karadeniz'de ülkeler arasında ticareti ve kültürel bağları geliştirmektir. Türkiye'nin bu konu da da yeni stratejileri olması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :