Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Territorial claims of the armenian and georgian ssrs to turkey in the 1940s

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ziya Bunyatov Oriental Studies Institute Azerbaijan National Academy of Sciences1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Immediately after the end of World War II Turkey once more became entangled with the interests of the Great Powers. Turkey's strategic importance of having territorial access to the Middle East and powerful nations' attempts to predetermine the political orientation of the Turkish government led to a revitalization of politics by the Soviet Union, Great Britain, and the United States in relation to Ankara. Consequently, the post-war era became a turning point in Soviet-Turkish relations when the friendly relations, founded in the initial years of the Turkish Republic, were replaced with coolness and hidden enmities. The Soviet Union launched a planned "war of nerves" against Turkey by raising territorial claims and using the Armenian SSR and Georgian SSR for its own causes, which gave new impetus to the "Armenian issue" and a launch of campaign on repatriation of Armenians living abroad. It waged an intensive anti-Turkish propaganda in the mass media, and raised the question of revision of the 1936 Montreux Convention regarding the regime of the Turkish Straits with the aim of amending the treaty to its own interests.

Özet İngilizce :

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin hemen ardından Türkiye'nin bir kez daha büyük güçlerin çıkarları ile başı derde girdi. Türkiye'nin Orta Doğu'ya kara geçişine sahip olmasının stratejik önemi ve güçlü ulusların Türk hükümetinin siyasi eğilimini önceden tayin etme girişimleri, Ankara konusunda, Sovyetler Birliği, Büyük Britanya ve ABD politikalarının yeniden canlanmasına yol açtı. Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında kurulan dostça ilişkiler soğukluk ve gizli düşmanlıklar ile yer değiştirince, savaş sonrası dönem, Sovyet-Türk ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. Sovyetler Birliği, Ermeni ve Gürcü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri'ni kullanarak Türkiye'ye karşı planlanmış bir psikolojik savaş başlattı. 1936 Montrö Sözleşmesi'nin revize edilme meselesini ileri sürdü. Montrö Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen Boğazlar rejimi hususunda tekrar bir revizyona gidilmesi konusunu gündeme taşıyarak medyada yoğun bir Türk karşıtı propaganda başlattı. Burada amaç sözleşmenin Sovyetler lehine tekrar revize edilmesiydi.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :