Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kazakistan da sivil toplum kuruluşları, iç ve dış politikaya etkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafi olarak Rusya ile Çin arasında kalan Kazakistan, Avrasya'nın kalpgahındaki jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin doğal kaynaklar sayesinde, bağımsızlığını kazanmasından itibaren büyük güçlerin ilgi odağı olmuş ve uluslararası politikada önem kazanmıştır. Kazakistan ve Orta Asya bölgesinin tamamında siyasi ve ekonomik nüfuz kurmak için Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle rekabet eden ABD, daha çok Chevron, Amaco, Exxon gibi Amerikan enerji şirketleri ve bunların finanse ettikleri STK'lar vasıtasıyla bölgeye yerleşmiştir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin mirası olan Kazakistan'ın kendisine olan bağımlılığını ve Kazakistan nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan Rusları kullanarak bu ülkedeki etkinliğini devam ettirmeye çalışmıştır. Bu çalışmada genel olarak, ABD ve Rusya'nın Kazakistan'daki STK faaliyetleri üzerinde durularak, STK'ların Kazakistan'ın iç ve dış politikasındaki ağırlığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Hem Avrasya coğrafyasındaki jeopolitik önemi hem de Amerikan ve Rus STK'larının en faal olduğu Orta Asya ülkesi olması dolayısıyla inceleme konusu olarak Kazakistan seçilmiştir. Çalışmanın temel tezi tüm eski Sovyet cumhuriyetlerinde devam eden sürece paralel olarak STK'ların Kazakistan'da da muhtemel bir halk hareketine aracı olabileceğidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :