Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsızlık sonrası kazakistan cumhuriyeti nde “türkiye” ve “türk” algısının geçirdiği değişim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Kazakistan Cumhuriyeti'nde ba¤ımsızlı¤ından itibaren "Türkiye" ve "Türk" (Türkiye Türkü) imajlarının geçirdi¤i de¤işim ele alınmıştır. Bu amaçla Sovyet dönemindeki söz konusu imajların ne oldu¤u özetlenmiş ve Sovyetler Birli¤i da¤ılırken bunların geçirdi¤i de¤işim de¤erlendirilmiştir. Akabinde 1990'ların başında Türkiye'nin Türk Dünyası politikasının ve Türk modeli söyleminin bıraktı¤ı algılamalar incelenmiştir. Ayrıca, ba¤ımsızlık döneminde özellikle e¤itim ve ekonomik ilişkiler yoluyla insanların yer de¤iştirmeleri sonucu ortaya çıkan yeni algılamalar detaylı olarak araştırılmıştır. Ba¤ımsızlık döneminde ortaya çıkan algılamalar de¤erlendirilirken, başta Rusya olmak üzere üçüncü taraşarın bilgilendirme kaynakları nın Kazakistan kamuoyu üzerindeki etkileri de analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye'nin bölgeye yönelik politikası de¤erlendirilmiş, uzun vadeli imaj çalışmaları ve bölgeye yönelik kültür politikası için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :