Cilt: 28 Sayı : 3
d
Farklı ajanlarla intrakoronal ağartma sonrası yapıştırılan braketlerin bağlanma kuvvetleri
Shear bond strength of brackets bonded with different agents to intracoronally bleached teeth
Çağrı Ulusoy,Özgür İlke Atasoy Ulusoy

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça