Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi - ODAD

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

GÜVENİRSEK TÜKENMEZ MİYİZ? POLİTİK DAVRANIŞ, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazar kurumları :
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, çalışanların iş yaşamlarında karşılaştıkları politik davranışların tükenmişlik üzerindeki etkisi ve örgütsel güvenin bu değişkenler arasında aracılık rolünü belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Rektörlük, Meslek Yüksekokulları ve Uzaktan Eğitim Merkezinde görev yapan toplam 157 idari personeli oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda politik davranışın tükenmişliği pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel güvenin politik davranış ile tükenmişlik arasındaki etki üzerinde aracılık etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda örgütsel güvenin politik davranış ile tükenmişlik arasındaki etkisi üzerinde aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir

 

Özet İngilizce :

In this study it was designed with aim to determined a mediating role of burnout and organizational trust on the concept of political behaviour which apply to their employees work life. For this purpose the sample is consist of 157 administrative staff Rectorship, Vocational School and Distance Education Center in Ondokuz Mayıs University. As a result, it was founded that political behavior has a positive affects burnout. The result of hierarchical regression analysis, it determined that organizational trust plays a mediating role on the relationship between burnout and political behavior.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :