Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüksekokul öğrencilerinin problem çözme becerisi algıları ile kontrol odağı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, yüksekokul öğrencilerinin problem çözme becerisi algıları ve denetim odağı düzeylerinin belirlenmesi ve demografik özellikler, ailenin eğitim düzeyi, algılanan akademik başarı değişkenleri kapsamında analiz edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu öğrencileri kapsamında gerçekleştirilen araştırmada ölçme aracı olarak P.P. Heppner ve C.H. Peterson tarafından geliştirilmiş olan Problem Çözme Envanteri (PÇE), Rotter tarafından geliştirilmiş olan İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmışır. 

Özet İngilizce :

This study has been carried out for the purpose of determination vocational high school students’ perceptions of problem solving skills and the levels of locus of control and of analysis the results at the context of demographic characteristics, education level of parents and perceived academic performance variables. In this survey, Problem Solving Inventory by P.P. Heppner and C.H. Peterson, Internal-External Locus of Control Scale by Rotter and Individual Data Form by researchers have been utilized at the University of Celal Bayar/ Salihli Vocational High School. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :