Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici değişiminin işletme performansına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Bir işletmenin performansının artması ya da azalmasına etki eden en önemli öğelerden bir tanesi yöneticinin işletme faaliyetlerinin gidişatına yaptığı müdahaleler ve olumlu etkileme gücüdür. Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, modern işletme idaresinin temel yapı taşlarından biri olan ve işletmenin başarımında birincil derecede öneme sahip olan tepe yöneticisinin değişimi sonucunda işletmede uygulanmaya başlanan yeni yönetim anlayışı ve usulleri ile işletmelerde performans seviyesinin aratabileceği ve böylelikle bir işletmede büyük yatırımlar yapmadan, sadece yönetici değişimi ve mevcut kaynakların optimal kullanılması ile verimlilik ve üretkenliğin arttırılabileceğidir. Bu tarz bir anlayışın bir yansıması ise Ankara X Süt Fabrikası’nda gerçekleşmiştir. X Süt Fabrikası genel müdürü, fabrika müdürü ve pazarlama müdürünün değişmesinden sonra işletmede mevcut sistem anlayışının değiştirilmesi ve mevcut kaynakların akılcı kullanımı sonucunda işletmede daha az girdi ile daha yüksek çıktı elde edilmesi sağlanmış ve verimlilik arttırılmıştır. İşletmenin günlük enerji tüketimi azalmış, ürün gamı genişlemiş, dağıtım ağı iyileştirilmiş, yeni şubelerin açılması ile satışlar artmış, fabrika kapasitesi yükselmiş ve bütün bunlar işletmeye artı değer ve yükselen kâr oranları olarak geri dönmeye başlamıştır. Araştırmanın vaka çalışması Ankara’da faaliyet gösteren X Süt Fabrikası olup, araştırma yöntemi ise üst düzey yöneticiler ile derinlemesine mülakat ile veri toplama tekniğidir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

One of the important factors affecting the performance of an enterprise is the facilitating role of the executive to its operations. The aim of this study is to demonstrate that it is possible to enhance productivity and efficiency in an enterprise without making considerable investments but only appointing or changing the executives with more appropriate ones and using the current sources. The reflection of such rationality is observed in the X Milk Factory in Ankara. It could be possible to enhance the productivity and efficiency in the X Milk Factory by means of appointing new executives to the posts of main executive, factory manager and marketing manager without making new investments and utilizing the current sources. As a result, the daily energy consumption of the enterprise declined, product range widened, distribution network improved, sales increase by way of establishing new branches, the capacity of the factory increased and these developments affected the enterprise as rising profitability. The case study was made in the X Milk Factory located in Ankara and the method of the study is to interview with executives. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :