Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm işletmelerinde teknik hizmetler biriminin (bölümünün) personel seçme, değerlendirme ve işe yerleştirme süreci, kurum işleyiş sürecine etkisi (örnek çalışma: çırağan kempinski oteli)

Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm işletmelerde olduğu gibi konaklama işletmelerinin ve özellikle otellerin en önemli fonksiyonlerından biri işgören seçimidir.Turizm telep cazibeleri arasında yer alan beş yıldızlı otellede, otelin talep devamlılığını sağlayacak işgörenin seçiminin kurum için taşıdığı önem bir gerçektir. Beş yıldızlı otel işletmelerinde , işgören seçimi her ne kadar iyi yetişmiş otel yöneticilerine ihtiyaç duyulsa da, düzgün değerlendirme, iç ve dış kaynakların doğru kullanımı, iyi bir oryantasyon süreci gereksinimi de beraberinde getirir. Oteller için kalifiye elemanlar bulmak ve seçmek uzmanlık ister. Travel and Leisure dergisinin dünyaca ünlü ilk 500 otel katagorisi içerisinde yer almış olan ve ülkemiz turizminde kendi katagorisinde yadsınmayacak öneme sahip Çırağan Kempinski Oteli Teknik Departmanında çalışan kişiler için uyarladığı ve People Development and Training departmanının gerçekleştirdiği personel seçme, değerlendirme ve işe yerleştirme süreci ile kuruma sağlayacağı avantaj ve dezavantajlar bu çalışmada verilmeye çalışılacaktır. Örneklem için saha çalışması yapılacak olup kurumun iş gören işleyişi bizzat takip edilip sunlmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Like in all enterprises, one of the most important functions of accommodation enterprises and especially hotels is worker selection. For five-star hotels, which are centres of attraction for tourism demand, the importance of selection of workers which will sustain the continuity of demand for the hotel is undisputable. In five-star hotel enterprises, although well-educated hotel managers are needed, worker selection requires appropriate evaluation, correct use of domestic and foreign resources and a successful orientation period. It requires expertise to find and select qualified staff for hotels. In this study, the personnel selection, evaluation and recruiting process which was adapted by Çırağan Kempinski Hotel, which is among the 500 worldly famous hotels according to Time and Leisure magazine and which has an undeniable significance in its own category in our country’s tourism, for the personnel in its Technical Department and which was carried out by People Development and Training Department shall be provided; and the advantages and disadvantages of this process on the institution shall be discussed. Field study will be carried out for the sample; and worker operation of the institution will be followed and provided in the study. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :