Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin sms reklam mesajlarına yönelik tutum ve davranışları

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi 1, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmeler, işletmelerin müşterilerine daha fazla değer yaratma, müşteri sadakatini artırma ve böylelikle varlığını sürdürme çabalarında önemli katkılar yaratmaktadır. Günümüzde internet ve mobil telefon kullanımındaki artış, işletmelerin tutundurma çabalarında değişime yol açmştır. Özellikle Kısa Mesaj Servisleri (SMS), tüketiciler ile iletişimin sürekliliğinde daha etkili olmaya başlamıştır. İnternetin artan kullanım oranı, işletmelerin mevcut ve potansiyel müşterilerle olan iletişim olanağını genişletmiştir. Müşterilerle olan iletişimin etkinliğinde mobil iletişim teknolojileri önemli bir gelişmedir. Bu teknolojik değişim aynı zamanda işletmelerin pazarlama maliyetlerinde de bir tasarruf sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin cep telefonlarına gelen SMS reklam ve pazarlama mesajlarına ilişkin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Çalışma için çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Technological developments contribute significantly on campanies value added and efforts on improving customer loyalty. Increasing in internet and Mobile Phone uses have led to chances in compaire promotion efforts. SMS messages have particularly been more effective in sustainablility of customer comminication. Increasing the usage of internet has broden companies comminication opportinities with the exist’s and potensial customers. The technological development at the same time provides a reduction in companies marketing costs. The aim of tis study is to evaluate the attitude and behavior against sms massages of university students. For his purpose questioneire method. has been applied to university students. Also the study employs statistical analysing methods.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :