Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık çalışanlarının güdülenmesi ile ilgili etmenler: devlet hastanesi çalışanlarına yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1, Pamukkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Hastanelerin toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini karşılamak amacıyla faaliyet gösteren emek-yoğun teknolojiye sahip bir organizasyon olduğu gözönüne alındığında belirlenen amaca ulaşmada, hastanenin başarısı ve başarısızlığı personeline bağlıdır. Hastanede görev yapan meslek gruplarının, hastane amaçları doğrultusunda güdülenmesini sağlamak için, beklentilerinin bilinmesi gerekir. Bu araştırmada, il merkezinde sağlık hizmeti faaliyetinde bulunan Denizli Devlet Hastanesinde görevli hemşirelerin, güdülenmesi ile ilgili etmenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bağımsız değişkenler ve bağımlı değişkenlerin yer aldığı iki bölümden oluşan tanımlayıcı anket yöntemi uygulamasında elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin daha çok para faktörüyle güdülendikleri, diğer faktörlerin güdülenmeyi etkilemede fazla etkili olmadıkları belirlenmiştir. Hastanelerde sağlık çalışanlarının güdülenmesi ile ilgili etmenler üzerinde düzenleme çalışmalarının yapılması konusunda bazı öneriler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Professional groups who work in hospitals, to provide motivation for hospital purposes, expectations must be known. In this study, health care activities in the city center in Denizli State Hospital staff nurses in the study was to identify factors with reference to being motivated.that affect motivation. Independent variables and dependent variables, where the two-part descriptive survey method of application according to the findings of nurses more money they are motivated by factors, other factors affecting motivation in not more effective have been identified. Factors with being motivated of health workers in hospitals on the arrangements made in studies focused on some suggestions. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :