Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklamcılık sektöründe coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılmasına yönelik bir çalışma

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi 1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Reklam; “malların, hizmetlerin veya fikirlerin geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karşılığında kişisel olmayan bir biçimde sunulması” olarak tanımlanabilmektedir. Reklamın istenen etkiyi maksimum düzeyde yaratılabilmesi için iki temel koşul bulunmaktadır. Bunlardan ilki mesajın çok kısa ve net olarak ifade edilmesidir. İkinci ise en uygun konumda sergilenmesidir. Mesajın içeriğinin belirlenmesi reklam ajanslarının yaratıcılık başarısına bağlı iken, reklamın sergileneceği coğrafi konumun en doğru şekilde seçilmesi ise stratejik bir karardır. Bu açıdan bakıldığında yöneticilerin doğru ve bilimsel bilgiye sahip bir veri havuzuna ihtiyaçları vardır. Bu bilgileri sağlayabilecek araçlardan birisi de Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, reklam yerlerinin belirlenmesinde CBS‘nin kullanımı ve faydaları değerlendirilmiştir. 

Özet İngilizce :

Advertisement can be defined as representation of goods, services or ideas to masses aiming to introduction and adoption of these staff in non-individual ways. If desired effect of the advertisement is needed in a maximum level, there are two basic requisites to create this. The first one is to represent the advertisement in very short and simple ways. As for the second one, it is to display it in the most suitable position. While determination of the content of the advertisement depends on creativity of advertising agencies, selection of the most suitable geographical position where the advertisement is to be displayed is a strategic decision. From this point of view, managers need a data repository having accurate and scientific information. One of the tools providing this information is obviously Geographic Information Systems (GIS). 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :