Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmesi işgörenlerinin öğrenen örgüt uygulamalarına ilişkin algıları: yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Giresun Üniversites2, Gazi Üniversitesi 3
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, yerli ve yabancı zincir otel işletmelerindeki işgörenlerin öğrenen örgüt uygulamalarına yönelik algıları çerçevesinde, otel işletmelerinin öğrenen örgüt gelişim aşamalarından hangi aşamada olduğunu belirleyebilmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmış ve söz konusu anket Ankara ve İstanbul’da faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinde çalışan 512 işgören üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, yüzde, frekans, t testi, ANOVA ve Bonferroni testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Ankara ve İstanbul’da faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinin, örgüt aşamaları arasından, öğrenen örgüt aşamasında yer aldığı anlaşılmaktadır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the stage of the hotel establishments in learning application development stages in the context of perceptions of employees to learning applications in domestic and foreign hotel chains. Survey techniques was used in the study as data collection methods and these surveys was applied to 512 employees working in both local and foreign hotel chains operating in Ankara and Istanbul. In the analysis of the obtained data, percentage, frequency, t test, ANOVA and Bonferroni tests were used. According to research results, domestic and international chain hotel companies, which operate in Ankara and Istanbul, are in learning organization phase among organization phases. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :