Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel güven ve örgütsel bağlılık üzerine bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi1, TÜBİTAK TÜSSİDE2
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel düzeni oluşturmada etkisi son yıllarda yükselen bir ilgiye ulaşan güven, örgütsel başarı, istikrarlılık ve çalışanların refahını sağlamada önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bir örgütün hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmesi ancak çalışanlarının örgüte olan bağlılıklarıyla mümkün olmaktadır. Örgütsel bağlılığın oluşmasındaki en önemli unsur ise çalışanları örgütlerine duydukları güvendir. Özellikle örgütsel teori ve araştırmalarda önemli rol üstlenen güven hem çalışanlar hem de örgütler için önem taşımaktadır. Bu çalışmada örgütsel literatürde büyük yer tutan örgütsel güven kavramı tanımlanarak, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi araştırılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle örgütsel güven açıklanmaya çalışılmıştır. Arkasından örgütsel bağlılık kavramı ve boyutlarına yer verilmiştir. Son olarak ise örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisini ortaya koymak amacıyla bir özel sektör çalışanları üzerinde yapılan saha araştırmasına yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15 Paket Programı ile analiz edilip sonuçlar ortaya konulmuştur. 

Özet İngilizce :

Trust, whose effect on forming organizational structure has gained an increasing concern in recent years, is considered to be a key factor in ensuring organizational success, stability, and welfare of employees. Achieving goals and aims of an organization can only be possible through employees’ commitment to the organization itself. The most important element of building this commitment is employees’ trust in their organization. Playing a critical role particulary in organizational theory and research, trust is important for both employees and organizations. In this paper, the relationship between organizational trust and commitment is being studied by defining the concept of organizational trust that has a big place in organizational literature. First, organizational trust is explained. Then, the concept and dimensions of organizational commitmnent are covered. Finally, a field survey conducted with private sector employees is included in order to display the relationship between organizational trust and commitment. The results are presented after the data obtained from the study are analysed via SPSS 15 software package. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :