Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel çatışma yönetiminde cinsiyet farklılıkları:antalya serbest bölgesinde bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akbank1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi2
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Çatışma, tarafları birey, grup, örgüt ve hatta ulus olabilen bir sosyal olgudur (Rubin ,1994:.33). Çatışmayla ilgili çalışmalarda çıkarları ve amaçları uyumsuz görünen iki yada daha fazla tarafın birbiriyle muhalefet etmesi, zıtlaşması ve birbirini engellemeye çalışması ortak vurgulanan noktalardır. Ancak bu ilişkilerin şiddetinde tarafların çatışmayı nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır (Robbins ,1993: 443-444). Araştırmamızda temel amaç kadın ve erkek yöneticilerin çatışmaya ilişkin tutumları açısından karşılaştırmalar yapmak ve örgütsel çatışmanın yönetiminde kadın ve erkek yöneticilerin kullandıkları çatışma çözüm stratejileri açısından nasıl bir fark veya benzerlik gösterdiklerinin tespitidir. Bu amaç doğrultusunda Antalya Serbest Bölgesi’nde 55 kadın ve 60 erkek yönetici üzerinde Rahim’in çatışma ölçeği kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda gerçekleşmesi düşünülen katkılar vardır. Öncelikle bayanların erkeklere kıyasla çatışmayla ilgili algılama düzeyleri tespit edilmekte ve literatürümüze çatışmanın cinsiyet boyutu ile ilgili katkı yapılmaktadır. 

Özet İngilizce :

Collision is a social fact which of its sides can be individual,group,organism and even nation(Rubin , 1994; s.33). In labours related with collision,two or more sides whose benefits and purposes seem to be inharmonious,their contravening with each other,conflicting and trying to prevent each other are shared emphasised points.But in the harshness of relationships how the sides perceived the collision gain importance.(Robbins , 1993, s. 443-444). In our survey main purpose is to make comparisons in terms of woman and man directors' attitudes related with collision and determination of showing how a difference or similarity in terms of used collision solution strategies by woman and man directors organizational collision. For this purpose in Antalya free zone on 55 woman and 60 man directors by using Rahim's collision scale a survey was performed. At the end of the survey there are contributions which can be thought to come true Firstly,women's perception levels about collision comparing with men's are ascertained and ın our literature contribution related with the gender dimension of the collision is made. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :