Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde yıldırma (mobbing): kamu sektöründe bir inceleme

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi 1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda, ‘örgütlerde psikolojik terör’ olarak adlandırılan çalışanlar arasında stresi de aşan psikolojik baskıların yaşandığı ve çalışanların yıldırıldığı gözlenmektedir. Araştırmacılara göre “yıldırma (mobbing)” olarak adlandırılan bu durum çalışanı yıpratmak ve engellemek amacıyla yapılan duygusal saldırılardır. Mobbing, iş yerlerinde stresi ortaya çıkaran ve çalışanın verimini düşüren önemli bir kavram olarak görülmektedir. Bu kavrama yönelik yapılan araştırmalar göstermektedir ki kamu ve özelliklede eğitim sektöründe mobbing bu alanlarda çalışanlar arasında diğer sektörlerle kıyaslandığında daha fazladır. Bu alanlarda kişisel performansın ölçümünde meslektaşlar ve yöneticiler etkin rol almaktadır. Ayrıca çalışanın değerlendirilmesi ve yükseltilmesi, yöneticileri ve meslektaşları ile ilişkilerine bağlıdır. Eğer yöneticiler ve meslektaşlarının istemediği biri ise kaçınılmaz olarak yıldırma eyleminin başkahramanı olmaktadır. Türkiye’de genel olarak tüm örgütlerde özelliklede kamuda yaşanan mobbing vakaları iş yerinde başarılı ve yüksek performansa sahip kişilerin sindirilmesine ve duygusal tükenmişlik yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle örgütlerde mobbing vakalarına yönelik yaptırımı olan düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır. Bu çalışmada Isparta’daki kamu kurumlarında çalışanlar incelenerek bu sektörde yıldırma (mobbing) vakasının olup olmadığı sorgulanmıştır. Kamu kurumlarında yıldırma kaynakları ve bunun sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Psychologic pressures between employees called ‘psychologic terror in organizations’ is observed and discouraged the employees. For researchers, mobbing is emotional attacks for exhaust the employees. Mobbing is an important term revealing the stress and decreasing the emloyees productivity. Studies shows in Turkey, mobbing events in all organizations especially in public sector cause succesful and with high work performance employees exposing emotional burnout. For this reason, it may useful making punishment arrangements about mobbing. In study, employees in public institutions in Isparta was questioned weither there is mobbing in this sector. In public sector, mobbing sources and its results are argued. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :