Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderlik, kültür ve performans arasındaki ilişkinin örgütsel zeka modelinden hareketle incelenmesi

Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde genel politikalarını saptayan, amaçlarını belirleyen ve yaşamsal önem taşıyan kararları alan kişiler olan liderler, çevrelerinde yaşanan değişim ve gelişmeleri izlemek durumundadırlar. Değişen ortama uygun özellikler taşıması gereken liderin değişimde en çok söz sahibi olabileceği alan ise, bir toplumun yaşam biçimi olarak tanımlanabilen kültür kavramı ile yakından ilgilidir. İçinde bulundukları çevresel koşullar, liderlik tarzları, ve kültür yapıları ile her biri diğerinden farklı olan örgütlerin belki de tek ortak yanları, farklı özelliklere sahip insanları aynı amaç etrafında birarada tutmaktır. İşletme amaçlarının gerçekleşme derecesi ise örgütün göstereceği performans düzeyi ile ilgili olmaktadır. Bu düşünceden haraketle, çalışma S.Falletta tarafından geliştirilen “Örgütsel Zeka Modeli” kapsamında, liderlik, ve kültür değişkenleri ile örgüt performansı aralarındaki ilişkiyi Türkiye’de faaliyet gösteren bir işletmede inceleyerek açıklamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Leaders , who determine the general policies and aims , and takes the critical decisions of the enterprise, are obliged to observe changes and improvements in their environment. Leader, who needs to have a feature for the changing environment , should have the most effect on the culture which is the lifestyle of a society. The only common side of the leaders which has different features because of the environmental conditions, leadership style and cultural structure, is to get the people together which have different features. to realise the aim of the enterprise is closely related to the performance of the organization. With this opinion, in the content of of the ‘Organizational Intelligence Model’ which was developed by S. Faletta. It is aimed to explain the relationship between the leadership and culture variations and the organizational performance in an enterprice in Turkey 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :