Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel değerlerin yönetsel kapsamda analizi: türk bankacılık sektörü uygulaması

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu 1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; statüsel, demografik ve ekonomik faktörlerin kültürel değerler üzerinde etkisinin kamu ve özel sektör bankacılığında, yönetsel kapsamda karşılaştırılmalı olarak analiz edilmesidir. Bu amaçla, Schwarzt tarafından geliştirilen 21 maddelik kültürel değerler anketi (Portrait Values Questionnaire-PVQ) çeşitli illerdeki kamu ve özel bankaların 61’i kadın, 67’si erkek olmak üzere toplam 128 çalışanına uygulanmıştır. Araştırmadan hedeflenen temel katkı, kişisel değerlerin kültürel değerler üzerine etkisini görmek ve bir sektörden hareketle Türk kültürel değerlerine yönelik daha önce yapılmış çalışmalara yeni bir yaklaşım getirmektir. Kamu ve özel sektör değerleri karşılaştırılmalı olarak incelenirken bankacılık alanının seçilmesinin nedeni; bankacılık sektörünün değişim ve gelişimlere daha açık, rekabet değerlerinin daha yüksek ve kadın çalışan miktarının kamunun diğer alanlarından daha fazla olmasıdır. Araştırma kapsamında değerlerin cinsiyetlerle ilişkisi değerlendirildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha yardımsever, kurallara uymaya daha fazla önem veren ve geleneksel değerlere daha bağlı olduğu görülmüştür. Sektörde çalışan kadınların ise erkeklere göre hayattan daha fazla zevk almaya çalıştıkları görülmüştür. Yönetici pozisyonlarında çalışan banka personelinin alt kademe çalışanlarına göre güç ve başarıya, kurallara uyma ve geleneklere saygı değerlerine daha fazla önem verdikleri ve daha yardımsever oldukları görülmüştür. Öte yandan kamu çalışanlarının özel sektör çalışanlara göre kurallara uymak ve geleneklere saygı konusundaki değerlere daha çok sahip olduğu, özel sektör çalışanlarının ise güç değerine daha fazla önem verdikleri görülmüştür. Ulusal ve uluslar arası literatürdeki kültür odaklı çalışmaların genel olarak Hofstede’nin kültürel boyutları etrafında yoğunlaştığı dikkate alındığında, görece güncel olduğu düşünülen Schwartz’ın kültürel yaklaşımının, Türk bankacılık sektörü çalışanlarında uygulanmasının, ulusal yönetim literatürüne katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is, to analyze the affects of cultural values over status, demographic and economical factors bank workers from the aspect of management. Shalom Schwartz’s 21 itemcultural values survey (Portrait Values Questionnaire- PVQ) was adapted to 61 women, 67 men (totally 128) bank workers from different cities of Turkey. The main aim of this research is to see the affects of the personnel values over cultural values. The results will also outline the cultural values in general from the aspect of one sector. The national and international researches about cultural values generally focus on the research of Hofstede about cultural values. Schwartz’s work on cultural values is relatively new on the field. Evaluating of the cultural values by Schwartz’s survey, will provide new contributions to national studies. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :