Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel çevrenin girişimcilik tercihine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen ve küçük bir köy haline gelen dünyamızda yaşanan yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmenin yolu rakiplerle rekabet edebilmek ve hatta onlardan bir adım önde olabilmekten geçer. Bu çalışmada ekonominin ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından olan girişimcilik tercihlerine yaşanılan bölge ve sosyo-kültürel ortamın etkisi araştırılmıştır. Girişimciliğin sadece ekonomik boyutu incelenmiş, kızıl haç, Kızılay, yardım dernekleri, tarihi ve doğayı koruma örgütleri gibi kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri alanlarını kapsayan sosyal girişimcilik boyutuna girilmemiştir. Araştırmaya konu olan sosyal alan üniversite son sınıf öğrencileri ile sınırlı tutulmuş, bu sayede eğitimin sosyo-kültürel çevreye etkisi de değerlendirilmiştir. Öğrencilere 15 sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve sorulara verdikleri cevaplar SPSS programı yardımıyla değerlendirilerek yorumlanmış çıkan sonuçlar paylaşılmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplarda düşük düzeyde kalan fikrim yok, kısmen gibi şıklara verilen bazı sonuçlardan sayfa darlığından dolayı burada bahsedilmemiştir. Bu nedenle bazı sonuçların toplamı %100’e ulaşmamaktadır. 

Özet İngilizce :

To keep running and living in intensive competition atmosphere, we need to be more competetive and be one step ahead of competitors in a world becoming a small global village. In this study it has been studied the effects of reginal culture and social environment in entrepreneurship trends. Social organisations known as social entrepreneurship, such as Red Crescent, Red Cross or some other non profit organisations have not been studied. Only economical dimension of entrepreneurship has been studied. The social environment studied in this article is confined with the students imminent the Higher Education of vocational high school in İzmir. Also, a survey including 15 questions has been conducted. The answers have been collected, sorted and compiled by using SPSS program and came up with conclusion. Conclusions have been assesed and interpreted carefully and shared by public. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :