Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın yöneticiler ve cam tavan sendromu üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversites1, Celal Bayar Üniversitesi2
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kadınlar iş hayatına giderek artan oranda katılmakta ancak üst düzey yönetim kadrolarında yeterince yer alamamaktadırlar. Bu duruma yol açan pek çok neden olmakla birlikte, yapılan araştırmalarda kadınların ötesine geçemedikleri bir ‘cam tavan’ın altında çalışmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan, kadınların iş hayatındaki başarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelendirmektedir. Bu çalışmada öncelikle kadınların üst yönetim pozisyonlarına ulaşmalarına engel olan ve cam tavan olarak nitelendirilen bireysel, örgütsel ve toplumsal unsurlar teorik bir çerçeve altında incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde ise İzmir ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden bir örneklem belirlenerek, bu işletmelerde çalışan kadın ve erkek yöneticiler üzerinde bir anket çalışması yapılmış ve toplanan veriler, ‘‘SPSS 16.0 for Windows’' bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına dayanılarak kadın ve erkek yöneticilerin cam tavan sendromuna ilişkin tutumları değerlendirilmiştir. Kadın yöneticilerin kariyerlerinde karşılaştıkları belli başlı engeller ortaya konularak bu engellerle baş etmeleri için birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Today, women increasingly are involved in business however they can not get enough space in the senior management team. Many reasons led to this situation but studies specified that women working under a glass ceiling unable to move beyond.In this study, ‘glass ceinig’’ which prevent women reaching in top management positions has been described as individual, organizational and social factors were examined under a theoretical framework. In the empirical part of study, in the province of IZMİR were idenditified a sample of small and medium size enterprises, a survey was conducted on women and men managers working in these businesses and data collected were analyzed using ‘’SPSS 16.0 for Windows’‘computer programe.Based on the results of analysis of female and male managers’ attitudes toward the glass ceiling syndrome were reviewed. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :