Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde yöneticiler astlarını seçerken hangi karakter özelliklerini gözönünde bulundururlar?

Yazar kurumları :
Haliç Üniversitesi 1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde, işe alım, terfi veya atamalarda gözönünde bulundurulan kriterlerden biri de çalışanların karakter özellikleridir. Bu özelliklerin belirlenerek kişinin işletme içinde doğru işe ya da pozisyona atanması yalnızca iş tatmini sağlamakla kalmayarak aynı zamanda diğer faktörlerle birlikte işletmenin daha etkin ve verimli çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; yöneticilerin astlarını ve/veya yardımcılarını seçerken dikkate aldıkları karakter özelliklerini belirlemektir. Çalışmada farklı sektörlerden çeşitli yönetim kademelerindeki 137 yönetici ile anket yapılmış ve semantik fark ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yöneticilerin cinsiyeti, eğitim durumu, kendilerine bağlı ast sayısı, bağlı oldukları üst sayısı ve çalıştıkları kurumun niteliğine göre bazı kriterler açısından ortalamalar arasında fark olduğu görülmüştür. 

Özet İngilizce :

Employee selection is crucial process in human resource management and there are many factors affecting of this process. Especially, character attributes of the employees are very important factor for the managers. Also, determining of this attributes in selection or promotion process correctly is provide both job satisfaction and increasing of productivity of the firms. The aim of this study is to determine characteristics which are affecting decisions of managers’ in the selection or promotion process in human resource management. With this purpose, the data used in the study was obtained by face-to-face respondents and Semantic Differantial Scale was conducted in the analysis

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :