Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynakları yönetiminde performansa dayalı ücret ve teşvik sistemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü1
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

Başkaları vasıtasıyla işgören yöneticiler, giderek artan rekabet ortamında, hedeflerini gerçekleştirebilmek ve “doğru işlerin, doğru kişilerce, başarıyla yapılmasını” sağlamak için, performans yönetim sürecini uygulayarak sürece hakim olabilirler. Ücret yönetimi ile performans ölçümleme ve değerlendirme sürecine yapıcı ve destekleyici bakış açısı kazandırmak için, elde edilen bilgileri, paylaşılabilir ve öğrenilebilir hale getirmek önemlidir. Zira, profesyonel yöneticilerin başarısı büyük ölçüde başkalarına bağlıdır. İnsan Kaynakları yöneticileri; “personelin salt özlük işlemleri ile ilgilenme sürecinden” uzaklaşarak, onları birer maliyet unsuru olarak görmek yerine, çalışanları örgütün en değerli kaynağı olarak gören stratejik bakış açısı kazanmak zorundadırlar. Unutulmamalıdır ki, “kullanılmayan maddi kaynaklar mutlaka kaybolmuş sayılmazlar, fakat kullanılmayan insan kaynakları daima kaybolmuş demektir” Çalışmada, çalışanların ve iş süreçlerinin verimliliğini artırmada önemli bir enstrüman olan performansa dayalı ücretin (Performance Based Pay Systems),”bir faktör fiyatı olarak, ücretten” daha fazla şey ifade ettiği, iyi yönetildiği takdirde, işetmenin bütünü için kaldıraç etkisi yarattığı hususu incelenmiştir

Özet İngilizce :

Supervisors, who get things done through others, can dominate the process of administration by implementing performance management strategy in order to achieve their objectives within an ever-toughening competitive environment and to ‘get the right things accomplished successfully by the right people.’ It is essential to make the gathered information sharable and learnable in order to provide a constructive and supportive approach to the process of compensation management and performance measurement and evaluation. This is because the success of professional supervisors mainly depends on others. Human Resources Managers must avoid being indifferent to the personal rights of employees, and instead of regarding them solely as cost factors, gain the strategic viewpoint of considering them as the organization’s most valuable resources. It should not be forgotten that ‘idle physical resources are not necessarily lost, but idle human resources are as good as lost.’ In this statement, it has been highlighted that the Performance-Based Pay System, which constitutes a valuable instrument for improving the productivity of employees and business processes, means more than wage as a cost factor, but in fact may have an elevating effect on the whole of the enterprise if managed effectively. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :