Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güç mesafesi ve cinsel taciz davranışları arasındaki ilişkinin yönünü belirlemeye yönelik görgül bir çalışma

Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde çalışanların güç mesafesini algılama değeri boyutundaki düzey ve eğilimleri ile bu eğilimlerin örgütlerdeki cinsel taciz davranışlarına etkisinin incelenmesine yöneliktir . Çalışanların cinsel tacize ilişkin tutumlarıyla, güç mesafesini algılayış biçimleri arasındaki ilişkinin yönüne dair bir tespitte bulunarak, literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. Güç mesafesinin ast-üst arasındaki çeşitli davranışları etkilediği öngörülmektedir. Bu davranışlardan biriside sapkın davranışlar içerisinde yer alan cinsel taciz davranışlarıdır. Cinsel taciz hem bireyin performansı üzerinde olumsuz etki yaratmakta, hem de bununla bağlantılı olarak örgüt başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada bu etkiye yol açan demografik faktörlerde ele alınmaktadır. Birbiriyle ilişkisi olduğu düşünülen bu kavramlar incelenerek, örgüt içerisinde cinsel taciz davranışlarını önlemeye ve performansı artırmaya yönelik öneriler sunulmaktadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study; investigate relationship between power distance perceptio and sexual harassment and include perception of workers about this relationship. Sexual harassment is an type of abusive behavior in work place and it affect performance of workers negatively. The aim of this study is, to describe the relationship between sexual harassment and power distance, and to make a contribution to the literature for the further studies that will be held later. A questionare is applied to the personnal who are in two different industrial organization. The analysis of the questionare results is done the findings are interpreted. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :