Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“entelektüel sermaye unsurlarının işletmelere sağladığı katkılar

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, Entelektüel Sermaye unsurlarının işletmelere sağladığı katkıları incelemektir. Bu konu ile ilgili literatür taraması yapıldığında birçok tanım ve modelin ortaya çıktığı görülebilir. Brooking’e (1997) göre: “Entelektüel sermaye (ES) işletmenin defter değeri ile birisinin o işletme için ödemeye hazır olduğu para arasındaki farktır” (364). Stewart (1997) ise ES’yi şu şekilde tanımlar: “Değer yaratabilecek, entelektüel materyal, enformasyon, bilgi, entelektüel mülkiyet ve tecrübedir”. İsimleri farklı olmasına rağmen birçok yazar ES’yi insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinden oluşan birlik içinde ele almaktadır (Leliaert, et al, 2003: 202). Çalışmamızın uygulaması Türkiye’de faaliyet gösteren enformasyon teknolojileri işletmelerinde yapılmıştır. Toplam 81 işletmede yapılan araştırma sonucunda ES unsurlarından yapısal sermaye ve müşteri sermayesi unsurlarının işletmeye yüksek oranda katkı sağladığı tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

The aim of this study is to understand the benefits of Intellectual capital components. When the literature was searched, it can be seen that there were many definitions and models about intellectual capital. Brooking (1997) suggest that “intellectual capital” is defined as the difference between the book value of the company and the amount of money someone is prepared to pay for it. The application part of our study is done in 81 IT firms which activates in Turkey. As a result of research, it was founded that, structural and customer capital components were beneficial for organizations

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :