Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimcilik, ülkelerin uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle önemini her geçen gün artırmaktadır. Dolayısıyla hükümetler ve üniversiteler girişimcilik konusunda öğrencileri eğitmek konusunda daha fazla uğraş sergilemelidirler. Bu çalışmanın amacı diğer bölümlere göre daha yoğun girişimcilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Örneklem olarak İşletme Bölümü öğrencileri alınmıştır. Çalışmada girişimcilik eğiliminin cinsiyet, eğitim durumu, girişimcinin donanımsal hazırlığının olup olmaması ve kişilik özelliklerinden etkilenebileceği öngörülmüştür. 229 adet öğrenciden elde edilen anketlere uygulanan analizler sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Fakat öğrencilerin eğitim düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki ortaya konamamıştır. Kişilik özellikleri ı dikkate alındığında girişimcilik eğilimi ile yaratıcılık ve başarma arzusu arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

Due to economic policies applied by governments entrepreneurship has become an important issue. The aim of this study is to find out students’ attitudes and intentions toward entrepreneurship. Business administration department students were selected as a sample. Gender, education level, contextual elements and personal traits were considered as factors effecting entrepreneurial behaviour. According to results, male students have more interested in being entrepreneur than female students. The study does not show a significant relation between entrepreneurial intentions and education level. Finally, with regard to personal traits, a person who is innovative and extraversion has more entrepreneur

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :