Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet içi eğitim programlarının kamu çalışanlarının motivasyonuna etkisi: eti maden işletmelerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1, Dumlupınar Üniversitesi2
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada yaşanan yoğun rekabet, bilgi ve teknolojideki hızlı gelişmeler işletmelerin öğrenilmiş olan bilgilerinin zamanla eskimesine ve yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Değişim her alanda kendini göstermiş, belli ölçüde içine almıştır. Değişimden Kamu sektörü de etkilenmiş ve gerekli çalışmayı başlatmıştır. Rekabet etmesi gerekli olan kamu işletmelerinin hızlı değişen şartlara uyum sağlama isteği kaçınılmazdır. Bu uyumun en kolay ve en hızlı yolu ise eğitimden geçmektedir. Özel sektörün sıklıkla başvurduğu ve karşılık aldığı hizmet içi eğitimler kamu sektörü için de o derece önemlidir. Belirli bir maaş karşılığında işe alınmış ya da çalışmakta olan kişilere görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitimlere hizmet içi eğitim denilmektedir. Eğitimler sayesinde çalışanların daha verimli çalışması sağlanabilir, kurumlara olan bağlılıkları artırılabilir, işe olan motivasyonları yükseltilebilir. Bu çalışmada hizmet içi eğitimin kamu çalışanları üzerindeki motivasyona olan etkisi araştırılmıştır. Bunun için üretim yapan bir kamu fabrikası seçilmiş uygulama bu işletmede gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı sistemli bir şekilde verilen hizmet içi eğitimlerin personel üzerindeki etkisini öğrenmeyi amaçlamaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Intense competition, the rapid developments in information and technology have thought to businesses that the obtained data are being insufficient in time. The change has been experienced in all fields and to a certain extent, has taken into each of them. Public sector is among those fields and it has started the required action. The willingness to adapt rapidly changing conditions for public enterprises which have to compete all along is evitable. Managing this with ease and speed depends on the training. In service trainings which are mostly used by the private sector are important for the public sector as well. In service training is a systematized education for the employees working or hired for a particular work in return for a certain salary to help them to develop their skills, knowledge and attitudes in a specific discipline or occupation. This allows employees to work more efficiently, increases their loyalty to the organization and raises their motivations towards their work. In this study the effect of in-service training on the motivation of the public employees has been investigated. For this reason, a manufacturing company has been chosen and the survey has been carried out in this company. The main objective of the study is to find out the effect of the systematized in-service trainings on the employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :